افکار عمومی ایرانی‌ها در مورد بحران کرونا

موافق قرنطینه و ناراضی از عملکرد مسئولین
EN


Loading...