تحلیل آماری انتخابات ۱۴۰۰؛ رئیسی چگونه رئیس‌جمهور شد؟

مطابق آمار رسمی اعلام‌شده، ابراهیم رئیسی با تقریبا ۱۸ میلیون رای در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به پیروزی رسید. آرای آقای رئیسی، به عنوان نامزد پیروز در میان آرای ماخوذه صحیح (شامل آرای باطله) برابر با ۶۳ درصد و در میان آرای چهار کاندیدا (بدون در نظر گرفتن آرای باطله) ۷۲ درصد بود. میزان مشارکت هم در انتخابات تقریبا ۴۸ درصد اعلام شد. در آخرین نظرسنجیِ موسسه استاسیس، میزان مشارکت ۴۳ درصد برآورد شده بود، که تقریبا ۵ درصد کمتر از رقم اعلام‌شده است. میزان آرای آقای رئیسی در آخرین نظرسنجی ما هم در میان چهار نامزد (بدون آرای باطله) برابر با ۷۶ درصد اعلام گردید که ۴ درصد بیشتر از آرای نهایی اعلام‌شده است (لینک پلتفورم تعاملی نظرسنجی آخر)

در نمودار زیر تفاوت میزان آرایِ رسمیِ اعلام شده با نتایج آخرین نظرسنجی ما با یکدیگر مقایسه شده است

در این لینک ما تحلیل آماری خودمان را از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده و نظرسنجی‌های استاسیس، بررسی و نقاط ضعف و قوت نظرسنجی‌های استاسیس را هم ارزیابی کرده‌ایم (لینک پلتفورم تعاملی ما)