از هر ده جوان ایرانی، پنج نفر به دنبال مهاجرت هستند

نظرسنجی استاسیس: یک‌سوم ایرانی‌ها اگر این فرصت برای‌شان فراهم شود از کشور مهاجرت می‌کنند. این رقم در میان جوانان ایرانی (افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال) برابر با ۴۹ درصد است

بر اساس نتایج نظرسنجی که توسط شرکت تحلیل داده‌های استاسیس در هفته آخر تیر و هفته اول مرداد ماه سال ۱۴۰۱ انجام شده است، شصت درصد از ایرانی‌ها با طرح صیانت از فضای مجازی مخالف هستند. در عین حال ۵۴ درصد هم می‌گویند که هدف اصلی طراحان این طرح، سانسور فضای مجازی و اینترنت است

یک سوم ایرانی‌ها تمایل به ترک کشور دارند

حدود یک سوم از ایرانی‌ها در این نظرسنجی می‌گویند که اگر این فرصت برای آنها فراهم شود ترجیح می‌دهند ایران را ترک و در یک کشور خارجی سکونت کنند

سئوال: اگر شما این شانس را داشته باشید تا ایران را ترک و در یک کشور خارجی زندگی کنید، این کار را انجام می‌دهید یا نه؟

تمایل به ترک کشور بر اساس سن

میزان تمایل به ترک کشور به صورت معنی‌داری در میان جوانان ایرانی (افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال) از سایر گروه‌های سنی بیشتر است. حدود ۴۹ درصد در این گروه سنی، تمایل خودشان را برای ترک کشور و زندگی در یک کشور خارجی اعلام می‌کنند. با افزایش سن، میزان تمایل به ترک کشور در میان ایرانی‌ها کاهش می‌یابد

افرادی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند بیشتر از کسانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند تمایل به مهاجرت از ایران و زندگی در یک کشور خارجی دارند. سی و شص درصد از ایرانی‌های ساکن در مناطق شهری از تمایل خود به ترک کشور می‌گویند. این رقم برای افراد ساکن در مناطق روستایی ۲۹ درصد است. همچنین افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیشتر از کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند از تمایل خود  به مهاجرت از ایران و زندگی در یک کشور خارجی خبر می‌دهند. چهل و سه درصد از ایرانی‌ها با مدرک دانشگاهی از تمایل خود به ترک کشور می‌گویند. این رقم برای افراد فاقد مدرک دانشگاهی ۳۱ درصد است

آلمان، گزینه اول ایرانی‌ها برای مهاجرت

کشور آلمان، گزینه اول پاسخ‌دهندگانی است که از تمایل خود به ترک ایران و زندگی در یک کشور خارجی خبر می‌دهند. حدود ۱۶ درصد از ایرانی‌ها می‌گویند که اگر از ایران مهاجرت کنند، دوست دارند در کشور آلمان زندگی کنند. کانادا و آمریکا با ۱۵ و ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند

سئوال: ترجیح می‌دهید به چه کشوری بروید؟ – در میان پاسخ‌دهندگانی که از تمایل به مهاجرت از کشور خبر می‌دهند

دلایل مهاجرت ایرانی‌ها

ایرانی‌های زیادی طی سال‌های گذشته کشور را ترک کردند و در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند. از پاسخ‌دهندگان پرسیده شد که به نظر آنها مهمترین دلایل ترک کشور از سوی ایرانی‌ها طی سال‌های گذشته چه بوده است. مشکلات اقتصادی با ۵۷ درصد رتبه اول را به خودش اختصاص می‌دهد. آزادی‌های سیاسی یا اجتماعی با ۲۶ درصد و مهاجرت برای جستجوی زندگی بهتر با ۲۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند

این سئوال به صورت باز و چندجوابی تهیه شده است. به این معنی که پاسخ‌گویان ممکن است به بیشتر از یک مورد اشاره کنند. به همین دلیل مجموع پاسخ‌ها بیشتر از صد درصد است

سئوال: ایرانی‌های زیادی طی سال‌های گذشته کشور را ترک کردند و در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند. به نظر شما مهمترین دلایل ترک کشور از سوی ایرانی‌ها چیست؟

اکثر ایرانی‌ها مخالف با طرح صیانت از فضای مجازی؛ می‌خواهند سانسور کنند

اکثر ایرانی‌ها مخالف طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی هستند. شصت درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی استاسیس می‌گویند که با این طرح مخالف هستند و تنها ۲۵ درصد می‌گویند که با این طرح موافقند

سئوال: شما به طور کلی با طرح صیانت از فضای مجازی موافق هستید یا مخالف؟

با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، بحث‌های زیادی در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی در ایران مطرح شده است. طراحان این طرح و موافقان آن در مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی مدعی بودند که این طرح به منظور قانونمندی و ساماندهی فضای مجازی کشور شامل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تهیه شده است. در عین حال، مخالفان اعتقاد داشتند هدف اصلی، سانسور فضای مجازی است. پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی در مقابل این دو گزینه قرار گرفتند که به اعتقاد آنان هدف اصلی طراحان این طرح در پیشبرد آن چیست. مطابق نتایج این نظرسنجی، ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان می‌گویند که به اعتقاد آنها مسئولین قصد دارند فضای مجازی شامل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را سانسور کنند. تنها حدود ۲۱ درصد اعتقاد دارند هدف مسئولین، ساماندهی یا قانونمندی فضای مجازی شامل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است

سئوال: به نظر شما هدف اصلی طرح صیانت از فضای مجازی، قانونمند کردن فضای مجازی است یا سانسور کردن فضای مجازی؟

جوانان ایرانی، ناامید به آینده، ناراضی از دخالت در سبک زندگی

پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی در برابر شش پرسش قرار گرفتند که با محوریت جوانان ایرانی و نظر آنها نسبت به برخی مسائل و مشکلات آنها تهیه شده بود. برای هر سئوال، پاسخ‌دهندگان می‌توانستند موافقت یا مخالفت خودشان را در یک طیف چهار قسمتی اعلام کنند (کاملا موافق، تاحدی موافق، تاحدی مخالف و کاملا مخالف)

از جمله سئوال‌های مطرح شده، نظر موافق یا مخالف پاسخ‌دهندگان به این گزینه است: “جوان‌ها، آینده‌ موفقیت‌آمیزی در کشور برای خودشون نمی‌بینند.”. مطابق نتایج نظرسنجی، ۷۷ درصد با این گزینه موافق هستند و تنها ۲۰ درصد مخالفت خودشان را ابراز می‌کنند

سئوال: تا چه اندازه با این جمله موافق یا مخالف هستید؟ – جوان‌ها، آینده‌ موفقیت‌آمیزی در کشور برای خودشان نمی‌بینند.

حدود ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی اعتقاد دارند که “مسئولین آزادی جوان‌ها را با دخالت در زندگی خصوصی‌ آنها محدود می‌کنند”. این رقم برای افراد در گروه سنی بین ۱۸ تا ۲۹ سال، ۱۱ درصد بیشتر، و برابر با ۶۴ درصد است

اکثریت ایرانی‌ها همچنین به حل مسائل و مشکلات جوان‌ها در دولت آقای رئیسی چندان اعتمادی ندارند. تنها ۳۵ درصد می‌گویند که “حل مسائل و مشکلات جوان‌ها، از اولویت‌های اصلی آقای رئیس‌جمهور، رئیسی است.”. پنجاه و پنج درصد نظر مخالف خود را بیان می‌کنند. در میان افراد گروه سنی بین ۱۸ تا ۲۹ سال، تنها ۲۷ درصد موافق و ۶۵ درصد مخالف هستند

همچنین اکثریت ایرانی‌ها (۵۹ درصد) اعتقاد ندارند که “انتخاب آقای رئیسی به ریاست‌جمهوری، فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای جوان‌ها فراهم می‌کند”

متن عبارت‌هایی که در این مجموعه سئوال‌ها مورد سنجش قرار گرفته است و همچنین میزان موافق یا مخالفت پاسخ‌دهندگان با هر یک از این سئوالات در چارت پایین نمایش داده شده است

سئوال: چند عبارت برای شما می‌خوانم. شما بگویید که با هر کدام موافق هستید یا مخالف. یعنی کاملا موافقید، تاحدی موافقید، تاحدی مخالفید یا کاملا مخالفید.

ایرانی‌ها تاحدی مخالف افزایش جمعیت هستند؛ اقتصاد دلیل اصلی

طی سال‌های گذشته مسئولین حکومتی با انتقاد از کاهش نرخ زاد و ولد و میزان باروری در ایران از ایده افزایش جمعیت و فرزندآوری در کشور بسیار دفاع و برای آن تبلیغ کرده‌اند. نظر مردم در خصوص افزایش جمعیت کشور، در این نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته است. نیمی از ایرانی‌ها با این ایده مخالف و حدود ۴۱ درصد هم موافقند

سئوال: آیا شما با این ایده که ما باید جمعیت‌مان را افزایش بدهیم موافق هستید یا مخالف؟

شصت و هشت درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی، از شرایط نامناسب اقتصادی به عنوان مهمترین دلیل کاهش میزان فرزندآوری در ایران طی سال‌های گذشته، نام می‌برند. هرچند اکثر گزینه‌های دیگری که توسط پاسخ‌دهندگان بیان شده است هم با شرایط اقتصادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط است. هزینه‌های بالای زندگی (۲۹ درصد) و بیکاری (۱۳ درصد)، در رده‌های بعدی قرار دارند

این سئوال به صورت باز و چندجوابی تهیه شده است. یعنی پاسخ‌دهندگان می‌توانستند تمام گزینه‌هایی را که به نظر آنها از جمله دلایل کاهش نرخ زاد و ولد در ایران طی سال‌های گذشته است، بیان کنند. به همین دلیل مجموعه پاسخ‌ها بیشتر از صد درصد است

سئوال: به نظر شما در حال حاضر، مهمترین دلایل کاهش میزان باروری در کشور ما چه مواردی هستند؟ یعنی چرا مردم کمتر فرزندآوری می‌کنند؟

توضیحات بیشتر

برای مشاهده نتایجِ کاملِ نظرسنجی به لینک پلتفورم تعاملی ما بروید

در این پلتفورم، به ازای هر پرسش، می‌توانید نتایج را به صورت کلی و بر اساس چهار متغیرِ مستقل، شامل جنس، گروه سنی، محل اقامت و تحصیلات مشاهده کنید (نمودار میله‌ای یا Bar Chart). نمودارها به صورت تعاملی (Interactive) تهیه شده‌اند

در عین حال برای بررسی پاسخ‌های افراد به صورت انفرادی می‌توانید در نمودار کروی (Bubble Chart)، روی دایره‌ها کلیک کنید. هر دایره بیانگر مشخصات یک نفر از پاسخ‌دهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر، هم‌رنگ نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود

فایل خام داده‌های ما با یک فاصله زمانی شش ماهه از همین لینک قابل دسترس خواهد بود. همچنین شما می‌توانید پرسش‌نامه و متن پی‌دی‌اف همین گزارش را از طریق پی‌دیق را لینک بالا دانلود کنید

روش اجرای نظرسنجی

این پیمایش به صورت تلفنی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ تیر ماه و ۴ تا ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط پرسشگران آموزش‌دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است. حجم نمونه ۱۲۴۶ نفر است

پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور که دارای تلفن بوده‌اند با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده، منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و همچنین سالنامه‌ آماری ۱۳۹۷، وزن‌دهی شده‌اند

یافته‌های این نظرسنجی را با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۲.۷ درصد، برای کمترین واریانس ممکن (با توجه به تعداد پاسخ‌دهندگان معتبر به هر سئوال)، می‌توان به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد

میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان از طرف پرسشگران با تجربه ارزیابی شده است. ۴۲ نفر از کسانی که میزان صداقت یا اعتماد آنان در یک طیف پنج قسمتی، “بسیار کم” ارزیابی شده بود (و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد، کم یا خیلی کم ارزیابی شده بودند) از نمونه کنار گذاشته شدند