محمود احمدی‌نژاد، محبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور

نظرسنجی استاسیس: رئیس‌جمهوری سابق محمود احمدی‌نژاد، محبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل ایران است. بر اساس نتایج نظرسنجی که توسط شرکت تحلیل داده‌های استاسیس در هفته آخر تیر و هفته اول مرداد ماه سال ۱۴۰۱ انجام شده است، حدود ۶۵ درصد از ایرانی‌ها به آقای احمدی نژاد علاقه دارند

احمدی‌نژاد محبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور

محمود احمدی‌نژاد، محبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور است. حدود ۶۵ درصد از ایرانی‌ها به آقای احمدی نژاد علاقه دارند. چهل و هفت درصد علاقه خود را بسیار زیاد به آقای احمدی‌نژاد ابراز می‌کنند و ۱۹ درصد هم می‌گویند که به ایشان تاحدی علاقه دارند. محبوبیت آقای احمدی‌نژاد در مقایسه با سایر افراد از جمله روسای دو قوه انتخابی کشور، روسای جمهور پیشین و وزیر امور خارجه پیشین به مراتب بیشتر است. نفر دوم لیست، آقای محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین است که محبوبیت ایشان ۱۶ درصد از آقای احمدی‌نژاد کمتر است. چهل و نه درصد از ایرانی‌ها به آقای خاتمی علاقه دارند. محمدجواد ظریف با ۴۶ درصد در رتبه سوم قرار دارد

سئوال: من اسامی برخی افراد را ذکر می‌کنم و شما بگویید به هر کدامشان علاقه دارید یا نه

آقای احمدی‌نژاد تنها شخصیت سیاسی داخل کشور است که میزان محبوبیت ایشان بالای ۵۰ درصد است. در انتهای لیست محبوبیت شخصیت‌های سیاسی، آقایان روحانی قرار دارد. تنها ۲۴ درصد می‌گویند که به آقای روحانی علاقه دارند

نامحبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور: حسن روحانی

نامحبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین است. هفتاد درصد ایرانی‌ها می‌گویند که به آقای روحانی اصلا یا چندان علاقه ندارند. بعد از آقای روحانی، آقایان قالیباف و رئیسی، نامحبوب‌ترین شخصیت‌های سیاسی داخل کشور در میان اسامی مورد پرسش قرار گرفته هستند. به ترتیب ۶۲ و ۶۱ درصد می‌گویند که به آقایان قالیباف و رئیسی علاقه ندارند

محبوبیت شخصیت‌های سیاسی در زمان‌های مختلف

میزان محبوبیت آقای احمدی‌نژاد تفاوت چندان با محبوبیت ایشان در نظرسنجی دو سال پیش که در دی ماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت استاسیس انجام شده بود ندارد. در آن نظرسنجی، آقای احمدی‌نژاد با ۶۴ درصد، محبوب‌ترین شخصیت سیاسی داخل کشور بود. میزان محبوبیت آقایان خاتمی، ظریف و روحانی هم تفاوت چندان با دی ماه سال ۱۳۹۹ ندارد؛ هرچند بر محبوبیت آقایان خاتمی و ظریف حدود ۴ و ۱ درصد اضافه شده و از محبوبیت آقای روحانی حدود ۲ درصد کم شده است

بیشترین کاهش محبوبیت نسبت به نظرسنجی دی ماه سال ۱۳۹۹ هم مربوط به آقایان رئیسی و قالیباف است که به ترتیب ۱۷ و ۱۴ درصد کاهش محبوبیت داشتند

شرکت استاسیس در هفته آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۱، نظر ایرانی‌ها را در مورد رضایت یا نارضایتی از عملکرد رئیس‌جمهور رئیسی هم مورد سنجش قرار داده بود. میزان رضایت از عملکرد آقای رئیسی با حدود ۲۸ درصد، به میزان ۵ درصد از محبوبیت ایشان کمتر است. در همین نظرسنجی ۶۴ درصد از عملکرد آقای رئیسی ناراضی بودند که ۳ درصد بیشتر از عدم محبوبیت ایشان است

توضیحات بیشتر

برای مشاهده نتایجِ کاملِ نظرسنجی به لینک پلتفورم تعاملی ما بروید

در این پلتفورم، به ازای هر پرسش، می‌توانید نتایج را به صورت کلی و بر اساس چهار متغیرِ مستقل، شامل جنس، گروه سنی، محل اقامت و تحصیلات مشاهده کنید (نمودار میله‌ای یا Bar Chart). نمودارها به صورت تعاملی (Interactive) تهیه شده‌اند

در عین حال برای بررسی پاسخ‌های افراد به صورت انفرادی می‌توانید در نمودار کروی (Bubble Chart)، روی دایره‌ها کلیک کنید. هر دایره بیانگر مشخصات یک نفر از پاسخ‌دهندگان است که در پاسخ به پرسش متناظر، هم‌رنگ نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود

فایل خام داده‌های ما با یک فاصله زمانی شش ماهه از همین لینک قابل دسترس خواهد بود. همچنین شما می‌توانید پرسش‌نامه و متن پی‌دی‌اف همین گزارش را از طریق پی‌دیق را لینک بالا دانلود کنید

روش اجرای نظرسنجی

این پیمایش به صورت تلفنی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ تیر ماه و ۴ تا ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط پرسشگران آموزش‌دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است. حجم نمونه ۱۲۴۶ نفر است

پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور که دارای تلفن بوده‌اند با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده، منطبق با جمعیت هر استان تهیه شده است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و همچنین سالنامه‌ آماری ۱۳۹۷، وزن‌دهی شده‌اند

یافته‌های این نظرسنجی را با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۲.۷ درصد، برای کمترین واریانس ممکن (با توجه به تعداد پاسخ‌دهندگان معتبر به هر سئوال)، می‌توان به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد

میزان اعتماد و صداقت پاسخگویان از طرف پرسشگران با تجربه ارزیابی شده است. ۴۲ نفر از کسانی که میزان صداقت یا اعتماد آنان در یک طیف پنج قسمتی، “بسیار کم” ارزیابی شده بود (و یا در هر دو معیار صداقت و اعتماد، کم یا خیلی کم ارزیابی شده بودند) از نمونه کنار گذاشته شدند