اکثریت ایرانیها مخالف طرح صیانت از فضای مجازی هستند؛ یک سوم ایرانیها تمایل به مهاجرت دارند

احمدینژاد محبوبترین شخصیت سیاسی داخل کشور است. ۶۵ درصد به آقای احمدینژاد ابراز علاقه میکنند
پرسش 1پرسش 2پرسش 3پرسش 4پرسش 5پرسش 6پرسش 7پرسش 8پرسش 9پرسش 10پرسش 11پرسش 12پرسش 13پرسش 14پرسش 15پرسش 16پرسش 17پرسش 18پرسش 19
همهجنسیتگروه سنیمحلتحصیلات

شما اخبار و مسائل روز را تا چه حد دنبال می‌کنید؟