افکار عمومی ایرانیان درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

ابراهیم رئیسی، پیروز احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران
پرسش 1پرسش 2پرسش 3پرسش 4پرسش 5پرسش 6
همهجنسگروه سنیمحل اقامتتحصیلات

آیا می‌دانید انتخابات ریاست‌جمهوری، چه زمانی برگزار می‌شود؟