تحلیل آماری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ - ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سیزدهم

بر اساس نظرسنجی استاسیس و نتایج رسمی انتخابات
پرسش 1پرسش 2پرسش 3پرسش 4پرسش 5پرسش 6پرسش 7
همهجنسیتگروه سنیمحلتحصیلات

تا چه حد احتمال دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنید یا اینکه قصدی برای مشارکت در انتخابات ندارید؟ - برای ارزیابی درست از میزان مشارکت لطفا به سئوال آخر بروید